Velkommen til Dansk Tamilder Klub

Udstillinger, PR-besøg, sammenhold og mange andre gode oplevelser.
 
I Dansk Tamilder Klub er vi en flok passionerede ilderejere, som ikke mindst elsker vores dyr, men også elsker at dyrke det sammenhold, der er i klubben og dele vores viden om ildere som kæledyr. Vi deltager i en lang række udstillinger med vores dyr og afholder fra tid til anden også vores egen udstilling, DTK udstilling, som er åben for alle også dem uden ildere. I samarbejde med nogle af landets største kæder af dyreartikler arrangerer vi PR- besøg for at dele vores viden om ildere som kæledyr. 

Gamle som nye ilderejere har en plads i DTK, og vi sætter en ære i at værne om mangfoldigheden i vores klub.

Vi håber at du finder vores klub interessant, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker yderligere information, eller blot en sludder om ildere m.m.

Rigtig godt fornøjelse!
 
 

Welcome to DTK

Ferret shows, PR visits, unity and many other great experiences.

In DTK, Dansk Tamilder Klub (Danish Ferret Association) we are a bunch of passionate ferret owners who love our animals, but also love to cultivate the unity that is in the club and share our  knowledge of ferrets as pets. We participate in a wide range of  ferret shows with our animals, and from time to time also organize our own ferret show, DTK ferret show, which is an open event. In cooperation with some of the country's largest chains of animal  supplies, we arrange public relations visits to share our knowledge about ferrets as pets.

Old and new ferret owners have a place in DTK, and we take pride in protecting the diversity within our club.

We hope that you will find our club interesting and you are always welcome to contact us if you want further information or just a chat about ferrets and more.
 
Enjoy!
 
 
Dansk Tamilder Klub (DTK) | CVR: 36179287 | - Danmark | dtk-dk@hotmail.com