UDSTILLINGER / Udstilling 2019

Udstilling 2019

Kære alle
*english below
 
Så er den årlige DTK udstilling igang med at blive planlagt, og som sædvanligt kan ALLE deltage, uanset om ilderen har stamtavle eller ej - Så længe den bare er vaccineret senest 14 dage til 18mdr før udstillingen. ;-)
Lokationen bliver Korup Kultur og Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense NV - hvor flere har været før.

Der vil være mulighed for overnatning fredag-lørdag for 25kr/person, desværre ikke lørdag-søndag. Tidspunkt hvor man kan ankomme, vil blive meldt ud når vi nærmer os datoen. 
 
Dommerne er
Leanne Lowes
Catherine Piggot
Anouska Thompson
En 4. dommer vil blive aktuelt, hvis der er et behov for det. 
 
Der vil ikke være loft på antal dyr man kan tilmelde, og ligeledes vil der ikke være loft på max antal dyr på udstillingen. I år håber vi, at vi kan lokke flere med fra udlandet også, så hør endelig jeres udenlandske kontakter, om de ønsker at deltage! 
 
Tilmelding starter d. 27/5-2019 kl. 12:00.
200kr for 1. dyr, og derefter 150kr pr. dyr.
Følgende skal udfyldes og sendes til DTK-DK@HOTMAIL.COM 
Tilmeldingsskema for deltagere (udfyldes én gang):
Tilmelders info
Hvor mange kommer I?
Navn(e):
Antal tilmeldte ildere:
Adresse:
Telefon nr.:
Mail: 
Overnatter du/I fredag-lørdag for 25kr/person?
-
Kan du hjælpe som dommersekretær, ilderbærer eller andet?
 
Info på dyr (kopier og indsæt ved flere dyr):
1.
Opdrætternavn:
Kaldenavn:
Fødselsdato:
Farve, pelslængde og evt. aftegn:
Køn og kønslig status:
Opdrætter:
Ejer:
Evt. handicap (undlad hvis nej): 
Er din ilder champion kandidat eller variant kandidat? (undlad hvis nej) - medsend meritter hertil. 
2. 
3.
Sidste tilmelding samt betaling er d. 1 september kl. 12:00! 
Læs mere om DTK på vores hjemmeside:
https://dansk-tamilder-klub.dk/ 
 

*ENGLISH* 
Now begins the planning of the annual DTK show, and as usual, ALL can participate, regardless of whether the ferret(s) have a pedigree or not. As long as it is vaccinated no later than 14 days to 18months before the show. Also, remember to have an updated rabies vaccine!
 
The location will be "Korup Kultur og Idrætscenter"
Adress: Præstevej 12, 5210 Odense NV.
There will be possible to spend the night from friday-saturday, free for people abroad! Time for arrival on friday will be announced when we approach the date. 
 
The judges are
Leanne Lowes
Catherine Piggot
Anouska Thompson
We will find a 4th judge if it is nessecery. 
 
There will not be a max on the number of ferrets you can register and likewise there will be no maximum number of ferrets at the show. This year, we hope that we can attract more from abroad, so please ask your friends to participate! 
 
Registration starts on 27/5-2019 12:00 pm! 
The price will be 200dkkr for the first ferret, and thereafter 150dkkr.
 
For people from other countries than Denmark, can spend the night from friday to saturday for free, if the wish to do so. 
Fill out the following application and send it to DTK-DK@HOTMAIL.COM 
Registration form for participants (fillout once):
Registrants info
How many will you attend?
Name (s):
Number of participating ferrets:
Country:
Address:
Telephone number.:
mail: 
Do you stay from Friday-Saturday?
-
Can you help as judge secretary, ferret carrier or anything else?
 
Info of animals (copy and inserts at more ferrets):
1.
Full breeder name:
Nickname:
Date of birth:
Color, length of coat, markings:
Gender and Gender Status:
Breeder:
Owner: 
Is your ferret champion candidate or variant candidate? (if not, don't fillout) - include merits here. 
2.
3.
We accept paypal and banktransactions.

 

Furthermore/Se også Dansk Tamilderklubs infosideFacebook.

Dansk Tamilder Klub (DTK) | CVR: 36179287 | - Danmark | dtk-dk@hotmail.com